Chính sách Chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
   
Trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được xác định rõ tại từng công đoạn và cho mọi thành viên trong Công ty.
   
Không ngừng đào tạo, trau dồi kiến thức. Tạo điều kiện cho mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được nâng cao kỹ năng, trình độ cũng như đời sống, đáp ứng yêu cầu sản xuất với chất lượng ngày càng cao.
   
Thường xuyên đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ và phương pháp làm việc nhằm không ngừng nâng cao năng lực cũng như hiệu quả công việc
 
Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty MICA Việt Nam - MICOMAX đều phải ý thức được rằng sự thịnh vượng chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn.
Lên đầu trang