Triết lý Kinh doanh

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Micomax cam kết làm tròn bổn phận của nhà Phân phối MICA và sản xuất các sản phẩm từ MICA, không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Sứ mệnh của chúng tôi là nỗ lực, ý chí quyết tâm và ý thức sứ mệnh cao nhằm xây dựng nền tảng xã hội mới. Sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Micomax với niềm tin hướng tới một xã hội, công ty và cá nhân gắn kết với nhau bằng quan hệ bình đẳng, hợp tác thân ái vượt qua khó khăn vì sự tiến bộ và phát triển.  Đồng lòng đoàn kết nhất trí phụng sự công ty.

Micomax tôn thờ:
 

  •      Sản xuất phục vụ xã hội.
  •      Công minh chính đại.
  •      Đấu tranh tiến bộ
  •      Lễ phép khiêm nhường.
  •      Tuân thủ kỷ luật.
  •      Biết đền ơn.
Lên đầu trang