Một số hình ảnh sản xuất đơn hàng, giao ngày 20/3/2014 tại Công ty TNHH MICA Việt Nam - Micomax
Xem thêm →
Gia công Mica | Hình ảnh hoạt động sản xuất gia công Mica tháng 7
Xem thêm →
Gia công Mica | Cập nhật hình ảnh sản xuất tháng 8 tại Micomax
Xem thêm →
Hình ảnh hoạt động sản xuất gia công tháng 9 của Micomax
Xem thêm →
Gia công Mica | Những hình ảnh hoạt động công ty đầu tháng 10
Xem thêm →
Lên đầu trang