Hình ảnh hoạt động công ty đầu tháng 10
Xem thêm →
Hình ảnh hoạt động sản xuất gia công tháng 9 của Micomax
Xem thêm →
Một số hình ảnh hoạt động sản xuất của Micomax tháng 8
Xem thêm →
Hình ảnh hoạt động sản xuất gia công của công ty đầu tháng 7
Xem thêm →
Một số hình ảnh sản xuất đơn hàng, giao ngày 20/3/2014 tại Công ty TNHH MICA Việt Nam - Micomax
Xem thêm →
Lên đầu trang